”Polisers många möten med psykiatrin gör dem kritiska till hur samhällets stöd till psykiskt sjuka fungerar. Sju av tio uppger, i en enkät genomförd av Polisförbundet, att de upplever att sjuka får för dålig hjälp av psykvården. Poliser kommer i kontakt med psykiskt sjuka bland annat när de kör personer till sjukhus för bedömning och vård och när de på begäran av läkare kör sjuka mellan olika vårdinrättningar. De möter också återkommande människor som vill ta sina liv.”

Citatet kommer från artikeln Poliser missnöjda med psykiatrin i Svenska Dagbladet 10 juni 2015. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.