”Först som galen blev den skrivande kvinnan fri. Varför har kvinnor ansetts ha skörare psyken än män? I ”Den sårade divan” ­skildrar idéhistorikern Karin Johannisson hur tre kvinnliga konstnärer påverkades av den manliga normen. Agneta Pleijel läser en överdådigt rik studie.
Vad är galenskap? Varför har kvinnor ansetts ha skörare psyken än män? Varför har kvinnlig normbrytande utlevelse tilldragit sig ett så ofantligt intresse? Var finns svaren – hos medicinsk vetenskap, familjestruktur, den manliga blicken?Om det har Karin Johannisson skrivit en överdådigt rik bok: ”Den sårade divan. Om psykets estetik”. Kärnan är tre fallbeskrivningar av tre ungefär jämnåriga kvinnliga konstnärer, författaren Agnes von Krusenstjerna, målaren Sigrid Hjertén och nobelpristagaren i litteratur Nelly Sachs (alla födda i slutet av 1800-talet). De var långa perioder interner på dårhus, olika, men alla tre på Beckomberga. Att kvinnans utrymme för jaget varit snävare än mannens vet vi.
Boken undersöker samspelet mellan yttre och inre, mellan psykiatri och kvinnans egen blick: ”psykets estetik”. Johannisson ifrågasätter inte diagnoserna, men ställer en annan fråga: hur kunde dessa kvinnor ta makt över sin situation, mot omvärld och institutioner, och ändå behålla sin kreativitet? ”