“De senaste 30 åren har återkommande somatiska och psykiska problem ökat kraftigt bland 13- och 15-åringar i Sverige. Bland flickor i den åldern som ägnar minst fyra timmar om dagen åt datorn säger 60 procent att de har minst två psykosomatiska besvär i veckan. För dem som sitter tre timmar framför datorn är motsvarande siffra 43 procent. Bland pojkar är motsvarande siffror 35 och 23 procent.”

Citatet kommer från artikeln Nedstämdhet vanligt bland tonåringar i Svenska Dagbladet 20/10 2015. Läs hela artikeln genom att klicka på länken !