”Karl-Reinhard Grunewald, född 1921 i Oskarström, Hallands län, är en svensk barnpsykiater, professor, verksam vid Socialstyrelsen 1961–86 som överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor. Han blev medicine licentiat i Lund 1948 och innehade olika läkarförordnanden 1949-1956. Grunewald var lärare i psykologi vid Lunds universitet 1955-1957, var chef för Kristianstads läns psykiska barna- och ungdomsvård 1956-1961, överinspektör för vården av psykiskt efterblivna med flera 1961-1967, rådgivande psykiater vid Socialstyrelsen 1961-1967, medicinalråd och byråchef där 1968 och var chef för byrån för handikappfrågor 1981–1986.

Han var ledamot vid direktionen för Allmänna barnhuset 1962-1988, expert i statliga kommittéer och utredningar, ledamot av WHO:s expertkommitté 1968–1983, ordförande i Riksförbundet Hem och Skola 1972–1976 och ledamot av LL-stiftelsen från 1987. Grunewald blev medicine hedersdoktor vid Lunds universitet 1985. Han har skrivit skrifter i psykologi och psykiatri samt varit huvudredaktör för tidskriften Psykisk utvecklingshämning 1962-1987. Grunewald har varit en drivande kraft i strävan att förbättra de psykiskt utvecklingsstördas livsvillkor genom att bekämpat institutionsvård och verkat för att utvecklingsstörda ska leva tillsammans med andra i samhället.”

Texten ovan kommer från Wikipedia.