”Ester Hennings konststudier i ungdomen var av sporadisk art. Vid insjuknandet var hon 29 år, och hon levde resten av livet helt avstängd från konstvärlden. Ändå äger hennes konst en stark uttryckskraft. Man kan karakterisera Ester Henning som en magisk expressionist, som i sin isolering skapar sig en kompensatorisk värld, befolkad av välnärda djur, soliga landskap och frodiga kvinnor. Sina medpatienter undvek hon, inte minst konstnärinnan Sigrid Hjertén, som under sina tio sista levnadsår delade 22-ans korridor med Ester. Hjertén kunde inte tåla att Ester fortfarande målade, medan hon själv inte förmådde ta i penslarna.”
Citatet ovan kommer från den intressanta artikeln Ester Henning –magisk expressionist som på hospital skapade sig en egen värld av Irja Bergström i Läkartidningen nr 3 2004. Artikeln är rikt illustrerad – klicka på länken för att läsa den.