Oswald Tschirtner föddes 1920 i Wien. Ursprungligen hade han velat bli präst men studerade kemi efter att han misslyckats med att få acceptans för att studera teologi. Som soldat i andra världskriget hölls han i ett fransk krigsfångeläger, där han började lida av psykos. Efter militärtjänstgöringen utvecklade han schizofreni. Sedan 1946 har han bott kontinuerligt i psykiatriska institutioner. På 1970-talet, inspirerad av Leo Navratil, började han att rita. Tschirtners huvudsakliga motiv är tecknade långsträckta mänskliga figurer.

Källa: en engelsk text av Jurgen Kisters på Galerie Susanne Zanders hemsida. Läs artikeln där. Se hans mycket originella bilder.

”Oswald Tschirtner, föddes 1920 och växte upp i Wien . Han värvades till tyska armén 1937 och internerades så småningom i fångläger i Frankrike, varifrån han skickades hem 1946. 1947 intogs han på psykiatrisk institution, och 1957 kom han till mentalsjukhuset Heilund Pflegeanstalt Gugging, utanför Wien, där han levde framtill sin död 2007. Här arbetade psykiatern Leo Navratil (1921–2006). Navratil hade kommit i kontakt med Karen Machovers teckningstest (ett projektivt test som åtminstone tidigare var mycket använ tinom barnpsykiatrin) och lät under 1950-talet och därefter sina patienter göra testet i diagnostiskt syfte. Han tyckte sig se att vissa av patienterna hade klart konstnärliga talanger, åtminstone under akuta skov av sjukdomen, vilket han kallade »Zustandsgebundene Kunst«. Om detta skrev han 1964 i »Schizophrenie und Kunst«. Om Oswald Tschirtner skrev han 1974 boken »Über Schizophrenie und die Federzeichnungen des Patienten OT« (Tschirtner föredrog att teckna med bläck och fjäderpenna). ”

Texten ovan är ett citat ur den långa och intressanta artikeln  Borrmaskiner, fjäderpennor– och konstnärlig harmoni i Läkartidningen nr 41/2011, skriven av Björn Angelin, specialist i psykiatri, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm. Klicka på länken för att läsa artikeln.