”Vårdpersonal som är okunnig, dömande och använder tvångsåtgärder som straff. Det är vad många patienter som självskadar sig möter, enligt en ny rapport. Men destruktiva beteenden går att förebygga – redan i skolan. Patienter som skadar sig själva får inte den hjälp de behöver, enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).– Det finns stora behov av att utveckla vården för de här patienterna. ”

Citatet ovan kommer från den intressanta artikeln Vården sviker självskadande i Svenska Dagbladet 1/9 2015.