”Att traumatiska händelser kan påverka även kommande generationers stresskänslighet var inte helt nya tankar för Rachel Yehuda. Redan på 1990-talet när hon startade en psykiatrisk mottagning för överlevare från Förintelsen, överraskades hon av att även många av deras vuxna barn sökte hjälp. Trots att de inte själva upplevt Förintelsen uppvisade de lägre kortisolnivåer och drabbades lättare av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, jämfört med en kontrollgrupp. Tydligast var detta om deras mödrar varit drabbade av PTSD.”

Citatet ovan kommer från den intressanta artikeln Mammas trauma kan påverka dina gener i Svenska Dagbladet 3/6 2015. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.