File:Salvador Dali NYWTS.jpg

”Det är väldigt svårt att få ett grepp om Salvador Dalís psykiska hälsa eftersom att han väldigt medvetet och aggressivt manipulerade informationen om honom själv. Dalí var oerhört intresserad av Freud och psykoanalys och var väldigt kunnig om olika fallbeskrivingar och diagnoser.”

”Många uppfattar det också som att Dalí medvetet skapade bilden av honom själv som galen, delvis för att de ökade intresset för hans konst och på så sätt gav honom ökade inkomster.”

”Det som det finns underlag för att säga är att mycket pekar på att hans personlighet hade stora inslag av följande störningar i fallande ordning; Histrionisk, Paranoid, Schizoid, Narcissistisk, Antisocial.”

Citaten ovan kommer från den intressanta artikeln Salvador Dalifrån bloggen Den tunna linjen – En blogg om kreativitet och psykisk ohälsa 12/1 2012 där det finns mycket annat intressant att läsa. 

Bilden från Wikipedia där du också kan läsa en artikel om Salvador Dalí.