Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem. 5-10% av Sveriges befolkning drabbas av tillstånd som kräver psykiatrisk vård, men många lider också i det tysta. Särskilt bland gruppen barn och unga är psykisk ohälsa ett ökande problem.

Mot denna bakgrund har Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) bildats av vårdstudenter från den ideella organisationen IFMSA-Sweden. Syftet med POP är att tidigt ge barn och unga livsviktigt kunskap kring vad mental hälsa är och ge dem verktyg för att förebygga och hantera uppkomsten av psykisk ohälsa.

På plats i skolorna samtalar studenterna direkt med elever i åk. 8-9 och på gymnasiet kring mental hälsa och bemöter fördomar. POP skapar en dialog om vad psykisk ohälsa är, hur man förebygger den och berättar för ungdomarna var de ska vända sig för att få professionell hjälp. Dessa utryckningar kallar de för ”POP-ups” och har tagits fram ihop med experter och kunniga på området, och all information som förmedlas är baserat på vetenskaplig grund och kvalitetsgranskat av frivilliga specialistläkare i psykiatri.

Förhoppningen är att POP på så vis ska minska den psykiska ohälsan i samhället, reducera förekomsten av självmord och utrusta ungdomarna så att de står redo om de själva eller någon närstående skulle drabbas av mental ohälsa.

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) grundades för att stärka internationell samförståelse och samverkan efter andra världskriget i Köpenhamn av svenska och andra europeiska läkarstudenter, och som nu finns i över 100 länder. IFMSA-Sweden är en ideell förening för främst vårdstuderande och verkar för fred, kulturutbyte och förbättrad folkhälsa. I mer än 65 år så har IFMSA arbetat lokalt, nationellt och internationellt med människorättsfrågor och folkhälsofrågor och är erkänt av bl.a. FN, WHO och WMA. IFMSA-Sweden finns representerade på sju orter i landet – Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå, Linköping och Örebro. För närvarande genomförs POP-ups i Umeå och Lund, men planen är att snart expandera till samtliga sju orter i landet där IFMSA-Sweden finns.

För mer information om Psykisk Ohälsa-Projektet, vänligen se https://t.co/b8qwRG2FiU (klicka på länken!) eller kontakt per e-post: pop@ifmsa.se  Du kan också läsa om IFMSA här!

Texten ovan har skrivits av en IFMSA-medlem med godkännande från IFMSA-Swedens styrelse. Vi vill uttrycka vårt varma tack till IFMSA-Sweden för att de vill skriva om sin verksamhet på vår webbplats, och vi önskar varmt lycka till i det viktiga arbetet.