Håkan Österberg släpper nu sin första bok. Den heter ”Hospitalet”, och är en dokumentärroman och ett tidsdokument från ett sent 1950-tal med USA som ledstjärna och en början av ett 1960-tal där allt var möjligt. Håkan Österberg växte upp i Västervik, men han hade starka band till Stockholm. Modern var född och uppväxt på Södermalm och även de flesta i släkten hörde hemma på söder.

Håkan Österberg var mentalskötare i 12 år och engagerade sig i fackliga och politiska frågor under den tiden. I likhet med romanens huvudkaraktär Eric var Håkan semestervikarie på Fasta paviljongen i Västervik. 1963 – 65 gick han mentalskötarutbildningen och 1967 vikarierade han som uppsyningsman på sjukvårdsavdelningen vid Tidholms fångvårdsanstalt.1972 – 77 arbetade han åter på Fasta paviljongen i Västervik som skötare och ibland även som 1:e skötare när så krävdes. Senare  sadlade han om till läraryrket. Han undervisade i fackligt/politiska ämnen och även i viss utsträckning samhällsekonomi på Brunnsviks folkhögskola, Bommersvik och på LO:s skolor. Han har även undervisat i IT-frågor inom grund- och gymnasieskolan. 

Som pensionär ägnar han sig åt att skriva böcker och debattartiklar. Själv läser Håkan det mesta, men har under åren haft en viss förkärlek till svenska författare som Strindberg, Fogelström, Sjöwall/Wahlöö,  Mankell m.fl. 

 

Hospitalet” handlar om livet på ett mentalsjukhus i början av 60-talet. Det är nu man i någon mån kan behandla olika psykiatriska diagnoser med hjälp av psykofarmaka och nya behandlingsformer. Stängsel som stänger inne och granhäckar som stänger för insyn försvinner successivt. Men förnyelseprocessen går trögt och mycket av det gamla lever kvar, och det finns en skepsis mot vissa av de nya idéerna. Romanens huvudkaraktär Eric får vara med om det mesta som pågår på sjukhuset – dag som natt. Som vikarie får man en ganska god överblick eftersom man sällan är någon längre tid på varje avdelning. Läsarna får följa med Eric när han konfronteras med livet på sjukhuset och i samhället utanför låsta dörrar och stängsel.

Torsdagen den 21 juni kl 14.00 berättar Håkan Österberg om sin bok på Psykiatriska museet.  Medlemmar i Psykiatriska museets stödförening kan köpa signerade exemplar av boken för endast 99 kr. Icke medlemmar kan köpa signerade exemplar av boken för 199 kr.

Alla medlemmar i Psykiatriska museets stödförening och andra litteraturintresserade hälsas hjärtligt välkomna till Psykiatriska museet torsd 21 juni kl 14.00