Skalden Gustaf Fröding intogs 1899 på ”Upsala Hospital och Asyl”, Ulleråker. Patienterna var då indelade i 1:a och 2:a klass, beroende på hur mycket de kunde betala. Fröding var en av de privilegierade som åtnjöt speciellt fin omvårdnad, t ex maten inburen på rummet. Fröding tillbringade mesta tiden i sängen iklädd nattrock. Den store skalden läste, forskade, hörde röster och svarade förvirrat på tilltal. Han matvägrade och måste övervakas p g a sina självmordsförsök.1905 skrevs Fröding ut från hospitalet. Han dog i Stockholm 1911 av sockersjuka och åderförkalkning.” 

”Frey Svensson, 1866-1927, överläkare vid Uppsala hospital. Frey Svensson var Gustaf Frödings vän och läkare under skaldens sista tid. Svensson var själv författare och skrev många skönlitterära böcker. Han var också mycket aktiv inom fotbollsrörelsen vid sekelskiftet.”  Citaten  ovan kommer från den intressanta  artikeln Ulleråkers historia. Klicka på länken för att läsa hela artikeln !