“Anstaltsvård var länge det alternativ som fanns för psykiskt sjuka i Sverige. Det blev visserligen möjligt att skriva in sig själv redan 1929, men i praktiken tvångsvårdades de flesta. Fram till mitten av 1960-talet ökade antalet anstalter markant i Sverige. År 1840 fanns det drygt 32 inskrivna patienter per 100 000 invånare, 1960 var det nästan 14 gånger fler.” Citat ur den intressanta artikeln Tvångsvård i tiden i Forskning och framsteg 1 juni 2007. Klicka på länken för att läsa den intressanta artikeln. 

Långbad var en behandlingsmetod. Fotot har ej samband med artikel ovan, det kommer från vårt fotoarkiv.