Lördagen den 9 november kl 11-16 hälsar vi alla hjärtligt välkomna på Öppet Hus med fri entré på Arkivens Dag. Temat för Arkivens Dag är i år ”Gömt eller glömt” 

1900-talet var anstalternas tid i Sverige. Många människor togs in på olika anstalter som mentalsjukhus, ”vanföreanstalter” och barnhem. Dessa människor arbetade ofta på anstalterna eller gjorde olika typer av hantverk, textilhantverk och konst. Det sågs som ett led i behandlingen. På Psykiatriska museet i Västervik kan du se något av detta. Vi har samlingar med textilier, konsthantverk och målningar som patienter har gjort. Våra guider berättar om Västerviks Hospital – S:ta Gertruds sjukhus och hur hantverk och konst användes som ett led i behandlingen av psykiskt sjuka. Du kan också välja att själv gå runt och titta på patientkonst som är upphängd i nästan alla rum på Psykiatriska museet. Vi vill poängtera att vi inte längre har vårt arkiv på Psykiatriska museet. I samband med att museet var nedläggningshotat 2012 flyttades det till Arkivcentrum i Västervik (Föreningsarkivet).

Du kan också se en miniutställning om den stora Västerviksbranden 1959 som hotade både S:ta Gertruds sjukhus och staden Västervik. 

Program:
13:00 – 13:15 Våra guider berättar kort om hantverk och patientkonst som finns på museet

14:00 – 14:15 Våra guider berättar kort om hantverk och patientkonst som finns på museet

Besöksadress: Hus nr 15, Sjöstadsvägen 23, 593 44 Västervik 

Vägbeskrivning:
Buss linje nummer 1 går till Gertrudsvik från Resecentrum vid järnvägsstationen i Västervik. Färdtiden är cirka 15 minuter. Tidtabeller finns hos KLT (Kalmar Länstrafik)

Tillgänglighetsinformation:
• Vi har hiss till första planet i museet.
• Besökstoaletten på första planet är liten.
• Till andra planet finns en trappa.