Här presenterar vi årsstatistik för Psykiatriska museet för 2019.

På vår webplats, psykmuseet.se, har antalet unika besökare sjunkit något jämfört med föregående år. Förändringen är cirka 1% och kan vara påverkad av att vi under 2019 bytt statistiksystem för webbesökare. Vi bedömer att besöksnivån på vår webplats fortsätter att vara god.

Antalet följare på vårt Twitter-konto @psykmuseet ökar under 2019 till 1712 stycken, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 5% jämfört med 2018.

Antalet fysiska besökare på vårt museum i Gertrudsvik, Västervik växer under 2019 med nära 25% jämfört med 2018. Totalt besökte 2808 personer museet under 2019.