Här presenteras ett urval föremål från våra samlingar.