Marie bebådelsedag är den första av vårens högtider och festdagar och kallas mer familjärt för vårfrudagen…Marie bebådelsedag kallas även för våffeldagen och det tack vare en ordförvrängning. Dagen kallas ju vårfrudagen och i folkmun har detta så småningom förvanskats till just våffeldagen.

Fram till 1953 var Marie bebådelsedag en röd dag i den svenska almanackan. I och med att helgdagen avskaffades, flyttades det kyrkliga firandet av Jungfru Marie bebådelsedag till den söndag som infaller mellan den 22 och 28 mars. När påsken infaller tidigt är det regel att Jungfru Marie bebådelsedag firas söndagen före palmsöndagen. Men det folkliga firandet av Marie bebådelsedag /vårfrudagen ligger kvar den 25 mars.

File:Våfflor Svenska hjärtan.jpgMarie bebådelsedag/vårfrudagen markerar slutet på vintern och början på våren. En del traditioner från det gamla bondesamhället som har att göra med olika sysslors början och slut har därför knutits till denna dag. I norr skulle t.ex. timmerkörningen vara klar och i söder skulle man ha tröskat färdigt.” Texten ovan kommer från Nordiska Museets hemsida. Klicka på länken för att läsa mera ! Bilderna kommer från Wikipedia.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPå S:ta Gertruds Sjukhus / Norra Sjukhuset hände det att man bjöd på våfflor, och i synnerhet sedan Socioterapin kommit till på 1970-talet. Då ordnade de fika med våfflor och musikunderhållning för patienterna. Socioterapin höll till i nuvarande Psykiatriska Museets lokaler.