Den Internationella Dansdagen initierades 1982 av the International Dance Comittee, ITI-UNESCO, och firas runt om i världen den 29 april. Datumet är valt som en hyllning till den store balettförnyaren Jean-Georges Noverre som föddes den 29 april 1727. I Sverige startades Dansens Dag på initiativ av Svensk Danskommitté under Kulturhuvudstadsåret 1998, sedan dess är dagen en återkommande manifestation för dans.” Texten i stycket oven kommer från Folkdansringen Stockholms hemsida.

Dans ansågs som viktigt när Västerviks Hospital invigdes 1912. Överläkaren äskade om pengar från Medicinalstyrelsen för byggandet av en dansbana. Han skrev i årsrapporten 1912 ” Näst efter växthuset skulle jag vilja på önskelistan uppföra en – låt mig säga – dansbana, afsedd ej blott för patienterna utan äfven för personalen. För hospitalets anseende är det bättre att personalen får dansa inom hospitalets område, än att den ska nödgas blanda sig med publiken å stadens danslokaler”

Redan 1912 ordnades danstillställningar för patienterna en gång per månad. I dessa fester deltog naturligtvis även personalen. Bevingat blev uttrycket från den forne sergeanten -”Får jag lov till en shimmy sjuksköterskan?”. Shimmy var en jazzdans.På YouTube kan du se exempel på shimmy. På sid 13 i kvinnotidningen  Idun från 1922 kan du läsa om vad man ansåg då om dansen shimmy. (ladda ner som pdf-fil)

Det fanns också dansorkestrar på Västerviks Hospital, liksom en musikkår. En del av instrumenten och noterna finns nu på Psykiatriska Museet.