Välj en sida

File:Avlöningsafton - Rösta ja! 1922.jpg

File:Kräftor kräva dessa drycker.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Folknykterhetens dag, till slutet av 1940-talet kallad Nykterhetsfolkets dag, är en temadag som sedan 1925 firas på Kristi himmelsfärdsdag runt om i Sverige, bland annat på Skansen i Stockholm. Initiativtagare var ursprungligen Nykterhetsrörelsens landsförbund.” Text från Wikipedia.

”Folkomröstningen om rusdrycksförbudi Sverige genomfördes den 27 augusti 1922. Det blev ett mycket jämnt resultat i valet och ett lägre valdeltagande än många hoppats på. 48,8% röstade för och 50,8% mot ”införande av fullständigt rusdrycksförbud”.

Under hela första delen av 1900-talet förekom en livlig debatt om den höga alkoholkonsumtionen i Sverige. Det ansågs att missbruket ledde till stora problem och kostnader för samhället och även för enskilda personer. Nykterhetsrörelsen växte sig allt starkare. 1907 avslogs en motion i riksdagen om totalt rusdrycksförbud. Sveriges Nykterhetssällskaps representantförsamling anordnade efter detta en alternativ folkomröstning. Nära två miljoner deltog och hela 99 % röstade för ett förbud.1911 började riksdagen utreda frågan om att begränsa försäljningen eller införa ett totalförbud. Ett sätt att begränsa tillgången till alkohol var motboken som Ivan Bratt införde på AB Stockholmssystemet1913, något som 1917 infördes i hela landet.”

Text och bilder från Wikipedia där du kan läsa fortsättningen på artikeln.