Välj en sida

File:Blodbuss.JPG

Syftet med den internationella blodgivardagen är att uppmärksamma alla blodgivare och tacka dem för deras livsviktiga insats. Dagen firas till ära av professor Karl Landsteiners födelsedag. År 1900 upptäckte Landsteiner blodgruppssystemet och fick 1930 Nobelpriset för denna upptäckt.”

“Varje år sätter Internationella blodgivardagen fokus på ett tema för att lyfta behovet av blodgivning.…Under 2017 gav så många som 213 376 personer blod i Sverige. Internationella blodgivardagen arrangeras i första hand för att tacka och fira alla blodgivare, men också för att uppmärksamma betydelsen av frivillig och obetald blodgivning. Omkring 100 000 personer fick blod under 2017 i Sverige och cirka 1 200 enheter blod transfunderas varje dygn. Det innebär i genomsnitt en påse per minut – dygnet runt, årets alla dagar. Blod används till kroniskt sjuka, cancervård, operationer, olyckor, förlossningar med mera. Utan blodgivare skulle stora delar av sjukvården sluta fungera.”
 
“Tyvärr visar statistiken att allt färre personer ger blod varje år. Nu måste trenden vändas för att det alltid ska finnas blod till de som behöver i den svenska sjukvården. Under våren 2018 har det varit brist på blod i många landsting. Glädjande är dock att antalet nyanmälda blodgivare ligger stabilt.”
 
“Förutom att tacka blodgivare och belysa vikten av blodgivning är syftet också att värva nya blodgivare och uppmuntra de som inte får ge blod att bli ambassadörer för blodgivning.
Internationella blodgivardagen arrangeras av världshälsoorganisationen WHO i samarbete med bland annat Internationella Röda Korset, the International Federation of Blood Donor Organizations och the International Society of Blood Transfusion.”
Citaten ovan kommer från hemsidan Ge Blod