Ur inspektionsberättelse 1914 för Västerviks Hospital: ”Utspisningen: Den vid anstalten tillämpade spisordningen ansågs i allmänhet tillfredsställande. Dock voro middagsrätterna ”sill och gröna ärter” samt ”kabeljopudding” mindre begärliga. Det kunde därför ifrågasättas att utbyta dessa rätter mot ”färsk fisk och potatis”.

Kostnaden för utspisningen blir då något högre än för närvarande. Enligt uppgift av anstaltens t.f. syssloman uppgår nämligen kostnaden per portion ”sill och gröna ärter”, med för året gällande leveranspris till 7,59 öre och för ”kabeljopudding” till 8,276 öre, varemot kostnaden per portion ”färsk fisk och potatis” skulle belöpa sig till 11,475 öre.

Då det icke kan vara lämpligt att bibehålla maträtter, som icke förtäras av patienterna, bör direktionen till Kungl. Medicinal-styrelsen avgiva förslag till ändring av spisordningen för anstalten, som med anledning härav kan anses behövlig”

File:Heringsfass.JPG

Läs hela inspektionsberättelsen på Medicinhistorisk Databas

Recept på Kabeljopudding hittar du här. Mald kabeljo och risgryn….

Receptet på sill och gröna ärter hittar du här.och kommer från Iduns kobok på Runeberg.org