2015 startade ”Landstinget upp bred samverkan kring suicidförebyggande arbete i Kalmar län. Målet är att tillsammans med övriga samhällsaktörer och frivilligorganisationer, starta upp det suicidförebyggande arbetet i länet.

”Den 10:e september varje år uppmärksammas runt om i världen den Suicidpreventiva dagen.”

Texten kommer från Landstinget i Kalmar Läns  webbplats. Läs hela sidan Suicidprevention genom att klicka på länken.