En av sjukhusets tjänstebilar

Gunnar, son till sjukhusets chaufför berättar: ”Det fanns en vårdform som kallades familjevård. Patienter placerades ut hos familjer för att arbeta i lantbruk eller hushåll. Dessa patienter fick regelbundna besök av en sköterska från S:ta Gertruds Sjukhus. Under kriget kunde eller fick hon inte köra själv. Min far, som var sjukhusets chaufför, skjutsade henne i sjukhusets tjänstebil. Även patienterna hämtades med bilen, de fick med jämna mellanrum komma till sjukhuset tex för att bada och få rena kläder.

Sjukhusets bil konverterades till gengas. På taket lastades veden till gengasaggregatet. (se bilden) Sjukhusets tjänstebil användes bl a när patienter skulle göra lasarettsbesök, och när sjukhuschef och intendent skulle på sina uppdrag, tex direktionssammanträden en gång i månaden IMG_2069på Rådhuset. Bilen användes också till att leta efter patienter som avvikit. Varje morgon kl 8.00 kördes verksläkaren hem till personal som sjukskrivit sig. Ibland skjutsades patienter till Lund, och då hade far egen björkved med sig, eftersom han inte kunde vara säker på kvalitén på den ved som fanns att köpa på vägen. Bilresan till Lund tog 12 timmar.”

Nedan ses en bild när sjukhusets chaufför sotar filtret till gengasapparaten, under en tjänsteresa. Obs ! Dessa bilder är privata, de har lånats av sonen till sjukhusets chaufför, och får inte användas i andra sammanhang.

 

IMG_2072