Årsstatistiken för Psykiatriska Museet i Västervik för 2020 präglas naturligtvis av den pågående pandemin under året, precis som för alla andra verksamheter i samhället. Låt oss ta en titt på siffrorna.

Museibesökare

Det totala antalet museibesökare över året är cirka 30% lägre än år 2019. Förklaringen är att vi tvingats hålla museet stängt de sista månaderna under året med hänvisning till rådande restriktioner gällande pandemin samt det låga besöksantalet under pandemins första tid våren 2020. Samtidigt är det värt att notera att besökstillströmningen under sommaren nådde rekordnivåer, vilket bidrar till att trots allt nå samma nivå på antalet besökare som år 2015 och 2016.

Besökare på vår webbplats psykmuseet.se

Även totala antalet unika besökare på vår webbplats är cirka 35% lägre än år 2019. Förklaringarna till den förändringen är dels pandemin, men även det faktum att vår huvudredaktör för webbplatsen avled under sommaren, vilket påverkat produktionen av berättelser.

Värt att notera är den stora variationen i besökare över året. Inledningsvis ett stort antal besökare, men som kraftigt avtog i samband med pandemins inträde. När sommaren anlände och restriktionerna lättade i takt med att många semestrade i Sverige växte så antalet besökare kraftig. I oktober hittar många till vår webbplats med anledning av uppmärksammade mediala reportage om Vipeholm och en gravplats i Östersund. Mot slutet av året sjönk besöksantalet igen när andra vågen av pandemin inträffar. Trots denna variation över året når vi ändå samma nivå som 2016.

Följare på Twitter

Twitter har varit och är vårt huvudkonto för sociala medier sedan 2012. Under 2020 kan vi se en liten tillväxt av antalet följare där kurvan nu planar ut. Förklaringen är även här den pågående pandemin men också det faktum att vår huvudredaktör, som aktiverade Twitter-kontot, avled under sommaren. Under sista kvartalet 2020 har vi bemannat Twitter-kontot ånyo.

Följare på Instagram

Vi startade vårt konto på Instagram under 2016 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Trots det speciella året 2020 med pandemi och att vår huvudredaktör för Instagram gick bort, så har antalet följare vuxit med nära 15%. Under sista kvartalet 2020 har vi bemannat Instagram-kontot ånyo.

Summerat bedömer vi att våra mätbara siffror för vår verksamhet är ”bra trots allt” för år 2020 med allt vad det inneburit för oss och vår omvärld.

Med detta ser vi fram emot 2021 med tillförsikt och hoppas att så snart möjligt kunna öppna vårt fina lilla museum igen.

 

Välkommen till Psykiatriska Museet i Västervik!