”Året 1994 fick amerikanen John Forbes Nash Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sina revolutionerande upptäckter inom ekonomisk spelteori. Men hans historia hade knappast blivit Hollywood-material med Russel Crowe i huvudrollen om det inte vore för att matematiksnillet hade en diagnos: Paranoid schizofreni.”

”Som ung forskare vid prestigefyllda universitetet MIT i Boston betedde sig John Forbes Nash allt märkligare. Han trodde sig se en konspiration där män i röda slipsar förföljde honom och planerade att ta makten i USA. Till slut skrev hans fru in honom på mentalsjukhus där han tvångsvårdades. Nash fortsatte trots sjukdomen, som bland annat drev honom att söka asyl i Europa, sin vetenskapliga bana.”

Del av text från artikeln Psykiskt sjuk eller kreativ ? Svenska Dagbladet 18/5 2010