Årsstatistiken för Psykiatriska Museet i Västervik är även år 2021 präglat och påverkat av den pågående pandemin. Jämfört med 2020 kan vi se en återhämtning på flera områden.

Museibesökare

Under 2020 hade vi en betydande minskning jämfört med 2019 av antalet besökare på vårt museum i Västervik. Pandemin var den uppenbara förklaringen som för nästan alla andra verksamheter. Med tillförsikt och glädje finner vi en återhämtning på cirka 5% för 2021 jämfört med 2020 trots att vi tvingades hålla museet stängt under början av 2021.

Besökare på vår webbplats psykmuseet.se

Det totala antalet unika besökare på vår webbplats psykmuseet.se ökar 2021 med nära 6% jämfört med 2020, som var året då pandemins effekter tydligt märktes samtidigt som vår huvudredaktör för vår webbplats avled under 2020.

Variationen i antalet unika besökare över året är påtaglig med en topp i April då vi åter kunde öppna vårt museum för besökare igen efter den tid vi tvingats ha haft stängt på grund av pandemi-restriktioner. Under sommaren, i Juli och Augusti, ökade också antalet besökare över semesterperioden när många ville avlägga en visit hos oss.

Följare på Twitter

Twitter har varit vårt huvudkonto för sociala medier sedan 2012. Redan under 2020 såg vi en utplaning i tillväxten i antalet följare, vilket förklarades av pandemin samt att vår huvudredaktör som aktiverade Twitter-kontot gick bort under 2020. Under 2021 ser vi för första gången en liten minskning i antalet följare, vilket är förväntat, då vi istället har lagt våra resurser på de sociala medierna Facebook och Instagram.

Följare på Instagram och Facebook

År 2016 startade vi vårt konto på Instagram och sedan 2018 har vi haft en stadig tillväxt, som fortsatt under 2021 med en ökning på 21% jämfört med 2020. Under 2021 har vi startat vårt Facebook-konto, som vuxit till runt 500 följare vid årsskiftet 2021/2022.

Summerat ser vi en tydlig återhämtning från 2020, särskilt med tanke på att vi under 2021 tvingats ha stängt museet under en period. Vi kan också se att då vi under 2021 införde möjligheten att boka tid för besök har det inneburit att vi fått flera besökare. Vi tolkar det som att många upplever en bokad tid som fördelaktigt i pandemitider.

Vi ser fram emot 2022 som är Jubileumsår för oss. Dels är det 110 år sedan Västerviks hospital öppnade för de första patienterna 1912. Dessutom är det 20 år sedan vi flyttade in museet i de befintliga lokalerna i det hus som på sjukhusets tid var avdelning 21.

Välkommen till Psykiatriska Museet i Västervik!