Välj en sida

“1907 bildade Svenska Läkaresällskapet sin medicinskhistoriska sektion i avsikt att skapa ett svenskt forum för medicinhistoria. Ett år senare firade man sitt hundraårsjubileum med en utställning på Nordiska museet. Redan från början samlade man medicinhistoriskt intressanta föremål för att bevara dem för eftervärlden.

1943 hade samlingarna växt så att man kunde göra en stor utställning i Nordiska museets stora hall. Utställningen blev en publiksuccé men samlingarna var därefter återigen utan lokal till dess att företaget Stille-Werner 1955 lät Medicinhistoriska museet flytta in i sitt hus på Åsögatan i Stockholm där man första gången kunde visa en permanent utställning.

Museet sköttes av Medicinhistoriska museets vänförening fram till 1991 då Landstinget övertog huvudmannaskapet och 1995 flyttade museet till det nyrenoverade f.d. Eugenia-hemmet vid Karolinska sjukhuset. Landstinget stängde museet av besparingsskäl 2005.Vänföreningen disponerar nu utställningsrummet, biblioteket, ett kanslirum och ett källarförråd på Eugeniahemmet.”

Texten ovan är kopierad från  Medicinhistoriska museet, där det finns mycket intressant information.

Här finns  Medicinhistoriska museets vänförenings virtuella museum. Om du inte vill se del 1-3 kan du direkt gå till avdelningen om psykiatri genom att klicka på del 4 och del 5 nedan.

Del 4 av 12 Psykiatriker Lars Sjöstrand berättar om den psykiatrin under medeltiden och äldre tider.  Klicka här

Del 5 av 12 Psykiatriker Lars Sjöstrand berättar om  Danviken och Stockholms Hospital Konradsberg. Klicka här