“Ernst Carl Westman, född 1866 i Uppsala, död 1936, var en svensk arkitekt.

Carl Westman var under 1900-talet första decennier en framstående arkitekt och anhängare av nationalromantiken. Carl Westman studerade i Stockholm vid Kungliga Tekniska högskolan 1885–89 och på Konstakademien 1889–92. Efter att ha arbetat i USA som anställd arkitekt återvände han 1894 till Sverige.

Carl Westmans stora genombrott blev Svenska läkaresällskapets hus vid Klara kyrka som uppfördes 1904–06. Byggnaden har en enkel tegelfasad som reser sig från en granitsockel och var ett tydlig brott mot tidens ofta överlastade arkitektur. Den räknas som ett av nationalromantikens viktigaste pionjärverk i Sverige. Hans mest fantasirika och märkligaste verk torde vara Romanäs sanatorium (1905–07) utanför Tranås. Carl Westman största och mest kända verk är Stockholms rådhus (1911–15) med sin kärva framtoning av Vasaborg med putsade outsmyckade tegelfasader och ett massivt torn.

År 1916 anställdes han som arkitekt av Medicinalstyrelsen och var verksam där under resten av sitt yrkesliv. Han ledde bland annat den första projekteringen av Radiumhemmet och Karolinska sjukhuset från 1931. Byggnaderna formgavs i en stram funktionalistisk tegelarkitektur. För Radiumhemmet ritade han även möbler och sjukhussängar.

Verk i urval:

  • File:Beckomberga.jpg