“Hur såg operationssalen ut på Sabbatsbergs sjukhus i slutet av 1890-talet? Hur delade man upp de sinnessjuka på Konradsberg?Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter” är ett avsnitt i kapitlet “Stockholms hälso- och sjukvård” som finns i boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. Totalt 20 sjukhus och vårdanstalter beskrivs i text och bild. Man kan läsa något om deras bakgrund och vad de innehöll 1897 (lokaler, utrustning, antal sängplatser). Texterna kompletteras med foton och ritningar.”

Texten kommer från Stockholmskällan där du kan läsa mera.