Vi har fått ta del av ett intressant arbete av Petter Almgren: Centralparken vid fd Västerviks Hopsital gjort vid Institutet för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Vi är mycket tacksamma att han vill dela med sig av sitt arbete och att vi fått tillstånd att låta arbetet finnas på vår webbplats i menyn under Om sjukhuset. Klicka här och läs mer!

Centralparken används idag som rekreationsmiljö för allmänheten. Parken är rektangulärt utformad
och är ca 230 meter lång och 85 meter bred. I mitten finns en byggnad som används för restaurang-­
och caféverksamhet. I anslutning till byggnaden finns en stenbelagd uteplats, en boulebana samt en
mindre lekplats.

Parkens främsta karaktärsdrag utgörs av ett stort antal kraftiga äldre träd som bidrar med en imponerande rumsbildande effekt. I den sydöstra halvan av parken finns ett tydligt symmetriskt
system av grusgångar som löper genom parken mot dess mitt och den nybyggda restaurangpaviljongen. I
parkens nordvästra halva saknas gångvägar. Där ligger även en platsgjuten minigolfbana. I parkens
mitt strålar gångsystemet samman i en rund grusbelagd gång. I mitten av denna finns en gräsrundel
som pryds av ett stort ankare i svartmålat gjutjärn.

Historik
Vid förra sekelskiftet stod svensk mentalsjukvård inför stora utmaningar. En undersökning utförd av
Medicinalstyrelsen visade att antalet ”sinnessjuka” i landet uppgick till 17 300 personer. 9650 av
dessa bedömdes behöva anstaltsvård. Då antalet befintliga vårdplatser var för få genomfördes en
omfattande utbyggnad av svensk mentalsjukvård.

Västerviks Hospital stod klart 1912. Arkitekt var Sveriges då främste sjukhusarkitekt Axel Kumlien, anställd av Medicinalstyrelsen 1877–1909. Hospitalets parker planlades av Agathon Sundius, trädgårdsdirektör vid Statens Järnvägar 1887–1910. Sundius förordade ett inhemskt växtmaterial och var av åsikten att parker och trädgårdar skulle ha en enkel, praktisk och ekonomiskt försvarbar utformning.

Läs mera genom att klicka på länken i början av texten, eller vänta på del 2 och 3 här på vår webbplats. 

Flygbild över sjukhusområdet