“Mårten Skinnare är en intressant man i Vadstenas historia, och framförallt i historien om mentalvården. Han är upphovsman till den märkliga byggnaden Mårten Skinnares hus från 1500 – talet. Från början byggt för att ta hand om sjuka, fattiga och trötta pilgrimer. Det är härifrån mentalvården senare växer fram. 1757 står ”stora dårhuset” klart, med plats för 12 ”usla, svagsinte och rasande”” Citat ur den intressanta artikeln Hospitalsmuseet och Mårten Skinnares hus