Från Carl Fredrik Hill till Anna Odell

”Hill, Hill, Hill, står det besvärjande med konstnärens piktur på den tjocka utställningskatalogen. Och konstpubliken kommer rusande till Waldemarsuddes stora retrospektiv. Men när han i schizofrenins våld ideligen skrev sitt namn och frågade ”Är Hill känd?” var...

Konstnärinnan Ester Henning

”Ester Henning som under sin livstid tillbringade 66 år av sina 97 år på olika sjukhus och fick diagnosen schizofreni hade tidigt konstnärsdrömmar. Men också en släng av mani som förde henne mot hennes första sammanbrott. Efter att ha läst sju ämnen i bredd där...