Själö Hospital i Finlands skärgård

“Själö hospital i Finland var ett ­sinnessjukhus för kvinnor, ofta med oklara symtom som ­”sedeslöshet”. En plats utan återvändo – kanske ett skäl till att patienterna inte steriliserades lika ofta som i Sverige..En kvinna skriver brev i...

Avhandling om Själö Hospital

Avhandlingen Diagnostisering och disciplinering Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö Hospital 1889-1944 av Jutta Ahlbeck-Rehn finns att ladda ner som pdf-fil. Bilden nedan från Wikimedia Commons.

Niuvanniemi sjukhus i Finland

“Enligt lantdagsbeslutet år 1877-78, som den ryska kejsaren bekräftade, ska man för att tillfredsställa behoven av mentalvård i vårt land, i närheten av Kuopio stad bygga en kombinerad förbättrings- och vårdinstitution organiserad enligt det sk. koloni- eller...