Lösdrivare en fara för den allmänna säkerheten

“Samhället och enskilda kände en särskild rädsla och oro för kringstrykande personer, särskilt för sådana som varken hade pengar eller sysslade med någon form av försäljning. Lösdrivare ansågs vid denna tid vara en fara för den allmänna säkerheten. Under PU:s...

Radioprogram om Titanicmannen

Titanicöverlevande John Charles Asplunds tid på Västerviks hospital. Det har funnits många patienter på Västerviks hospital som varit intagna därför att de varit med om något hemskt i livet. John Charles Asplund var en sådan och honom har vi berättat om tidigare här...