Lösdrivare en fara för den allmänna säkerheten

“Samhället och enskilda kände en särskild rädsla och oro för kringstrykande personer, särskilt för sådana som varken hade pengar eller sysslade med någon form av försäljning. Lösdrivare ansågs vid denna tid vara en fara för den allmänna säkerheten. Under PU:s...