Släktforskningens Dag 15 mars

I år har vi inte öppet på Psykiatriska Museet på Släktforskningens Dag. Du kan ringa eller besöka oss på ordinarie öppettider, så ska vi försöka hjälpa dig om du vill efterforska anhöriga som varit patienter eller personal på Västerviks Hospital / S:ta Gertruds...

Lösdrivare en fara för den allmänna säkerheten

”Samhället och enskilda kände en särskild rädsla och oro för kringstrykande personer, särskilt för sådana som varken hade pengar eller sysslade med någon form av försäljning. Lösdrivare ansågs vid denna tid vara en fara för den allmänna säkerheten. Under PU:s...