En rymning från asylen i Uppsala

Språkbruket i tidningarna runt sekelskiftet 1900 förvånar… ”En rymning från asylen i Uppsala. På kvällen söndagen den 6 oktober försvann från Uppsala asyl en af de där förvarade farligaste patienterna, en kriminaldåre Westin, och trots ifriga...

Omänsklig behandling av sinnessvag torpare

”Omänskligt. Hustrun till en sinnessvag finsk torpare strypte 6:e dennes sitt samma dag födda oäkta barn och gömde det samma i skogen under rötterna af en trästubb. Hennes man har under en tid af två år varit sinnessvag och derigenom blifvit offer för en högst...

1910: Självmord pga sömnlöshet

”En sorglig händelse inträffade natten till den 21 aug., i det f. borgmästaren i Nora, Mauritz Axell tog sig sjelf af daga. Den bortgångne, som i sin krafts dagar varit en i hög grad omtyckt och vänsäll man, hade under den senaste tiden lidit af höggradig...

Rymningsförsök från lasarett

”Rymningsförsök. En sinnessvag sadelmakeriarbetare som vårdas å härvarande lazarett beredde sig under förliden natt tillfälle att för en stund njuta af en promenad å stadens gator. Genom att sammanknyta ett par filtar hvilka han fäste i ventilen i taket fick han...