Vem är tillräknelig ? – del III

“Förutom sina egna undersökningar litade läkarna ofta på andrahandsuppgifter för att skapa sig en bild av vilka de hade att göra med. Då spelade anhöriga, vänner och till med socialgrupp roll. Rika förmodades inte stjäla, så om de ändå gjorde det kunde de...

Vem är tillräknelig ? – del II

“Ända sedan landslagarnas tid har de som varit från vettet ansetts vara utan ansvar och därmed inte möjliga att tilldöma straff. Den som inte har vare sig uppsåt eller vett nog att förstå sina handlingar skulle enligt rådande synsätt inte heller straffas för...

Vem är tillräknelig?

“Vem är tillräknelig ? Kring mitten av 1800-talet blev det läkares uppgift att tala om vem som var sund nog att ansvara för sina handlingar. Lars Garpenhags avhandling ”Kriminaldårar” visar att gränsen mellan sjukt och brottsligt med tiden har blivit allt mer...

Pyromani – en extremt ovanlig psykiatrisk diagnos

“Pyromani är en extremt ovanlig psykiatrisk diagnos och de flesta människor som anlägger bränder eller döms för mordbrand är faktiskt inte pyromaner, även om de utnämns till detta i massmedia.Jag har träffat ett antal personer som dömts för mordbrand och som...